Tietosuojaseloste

Päivitetty: 23.5.2018

 

Näin käsittelemme henkilötietojasi

 

Haluamme suojata yksityisyyttäsi mahdollisimman hyvin ja siksi suhtaudumme tietosuojaasi vakavasti. Käytämme henkilötietojasi vain ennalta kertomiimme käyttötarkoituksiin ja käsittelemme henkilötietojasi yksityisyyttäsi vaarantamatta.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa kuin se on käsittelyn kannalta tarpeellista. Voit olla huoleti, sillä tietojasi käsittelevät ainoastaan henkilöt, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu.

Alla löytyvistä tietosuojaselosteista saat lisätietoa yksityisyytesi suojasta. Kerromme tietosuojaselosteissa esimerkiksi:

  • Mitä henkilötietoja keräämme ja mitä tarkoituksia varten.
  • Mitä oikeuksia sinulla on, ja miten esimerkiksi pääset tarkastelemaan henkilötietojasi.

 

1. Rekisterinpitäjä

Pekant Oy

Pikkukiventie 5, 90620 Oulu

050-4454005

info(at)pekant.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leo Juutinen

0400-324551

leo.juutinen(at)pekant.fi

 

3. Rekisterin nimi

Pekantin asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään lakiin asiakassopimusten, -toimeksiantojen ja –tilausten toteuttamiseksi sekä asiakasviestinnän tarpeisiin.

Käsittelyn perusteena on kulloinkin vallitseva asiakassuhde sopimusten, tilausten tai toimeksiantojen pohjalta.

 

5. Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden säilytysajat
  • Asiakkaan nimi ja yhteystiedot
  • Yritysasiakkaan osalta yhteyshenkilön nimi, yhteystiedot ja sähköpostiosoite, mahdollinen tavaran hakijan nimi tai tunniste
  • Laskutusta koskevat ohjeet

Asiakastietoja säilytetään pysyvästi. Yhteyshenkilön nimi voidaan vaihtaa tai poistaa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Julkiset rekisterit, rekisteröitävät henkilöt itse.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia.

 

8. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja erikseen lukittavissa säilytyskaapeissa tai -laatikoissa, joihin pääsy on vain henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät aineiston käsittelyä. Tiloissa on kulunvalvonta. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Sähköinen aineisto säilytetään keskitetysti palomuurin suojaamissa palvelimissa. Pääsy tiedostoihin ja henkilötietotietueisiin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja pääsyä voidaan rajoittaa käsittelytarpeen mukaan. Tiedot käsitellään luottamuksellisina ja lakisääteisiä salassapitovelvoitteita noudatetaan.

Henkilötietojenkäsittelijöiltä edellytetään vähintään saman tasoisia suojausperiaatteita ja lisäksi erikseen käsittelysopimuksella annettujen ohjeiden ja suojausvaatimusten toteuttamista.

 

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Tietojen antamiseksi edellytetään, että pyyntö esitetään kirjallisesti ja tarvittaessa sen ohessa esitetään riittävät tiedot pyytäjän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Pyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on ilmainen kerran kalenterivuodessa ja muutoin pyynnöstä voidaan periä kohtuullinen korvaus (50 €+alv).

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterinpitäjä voi myös oma-aloitteisesti korjata virheelliseksi havaitsemansa tiedon. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja sen ohessa esitetään tarvittaessa riittävät tiedot vaatimuksen tekijän henkilöllisyyden varmistamiseksi. Korjauspyyntö on osoitettava edellä kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

12. Sivustolla käytettävät evästeet